Logo ZMiFP IPPT PAN
Strona glowna
Sklad
podsekcje
konferencje
zebrania
inne

Sekcja Mechaniki Plynˇw

Komitet Mechaniki

Polska Akademia Nauk

 

Przewodniczacy: Prof. Tomasz A. Kowalewski  

 
T.A. Kowalewski
Aug. 10, 2012